vineri, 18 octombrie 2013

Nu afli nimic despre om cercetîndu-l in aspectele lui diferite de-a lungul vieţii

Ca şi despre copac, nu afli nimic despre om, cercetîndu-l in aspectele lui diferite de-a lungul vieţii. Copacul nu e samînţă, apoi tulpină, apoi trunchi flexibil, apoi lemn mort. Nu trebuie să-l împarţi pentru a-l cunoaşte. Copacul este acea putere care se uneşte încet cu cerul. Ca şi tine, copilul meu. Domnul iţi dă viaţă, te face sa creşti, te umple de dorinţe, de regrete, de bucurii, de suferinţe, de mînie şi indurare. Apoi te ia din nou la el. Totuşi, tu nu eşti acest şcolar, nici acest soţ, nici acest copil, nici acest bătrîn. Eşti cel care se desăvîrşeşte. Şi dacă te vei descoperi asemenea unei ramuri unduitoare, prinse temeinic in trunchiul măslinului, vei gusta eternitatea in mişcările tale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu